| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2019

Aktualny miesiąc

Listopad 2019

19 Listopad 2019 - 323 dzień roku,

do końca pozostało 42 dni

Imieniny : Elżbiety, Matyldy, Seweryna

Następnego dnia : Anatola, Anny, Feliksa

Ważne terminy

28 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2019 r. składane przez dysponenta części 87

30 stycznia 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

31 stycznia 2020 r.

 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2019 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • ZUS IWA za rok poprzedni
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ­ORD-W1 za grudzień 2019 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych ­(Wn-U-G) za grudzień 2019 r.
 • Opłacenie składek przez rolników za I kwartał 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Przekazanie PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i PIT-8C za 2019 r.
 • Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 r. PIT-40A/11A składana urzędom skarbowym
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2019 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zys­kach osób prawnych za 2019 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2019 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2019 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2020 r.
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R)
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący

2 lutego 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

3 lutego 2020 r.

 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia (dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje – do 16 lutego)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2019 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

4 lutego 2020 r.

 • Roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2019 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

Zmiany w prawie

19.11.2019