Kategorie

Terminarz

26 kwi 2018
25 lip 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

2018-04-26
Dodaj do kalendarza
WZP-1K - przedsiębiorstwa, WZS-1K - spółki
2018-04-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2018 r. składane przez dysponentów części 77
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2018 r. składane przez …
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2018 r.
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2018 r. Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS składane przez …
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcję organu założycielskiego
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, …
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2018-04-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2018 r. składane przez dysponentów części 87
2018-04-30
Dodaj do kalendarza