reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Maj 2018

27 Maj 2018 - 147 dzień roku,

do końca pozostało 218 dni

Imieniny : Juliana, Ludy, Oliwera

Następnego dnia : Elmiry, Germana, Justyny

Ważne terminy

14 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST

15 lipca 2020 r.

 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2020 r. przez pozostałych płatników
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2020 r. składane przez kierowników placówek
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie mające osobowości prawnej
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

16 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

19 lipca 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

20 lipca 2020 r.

 • Zapłata podatku od przychodów z wynajmowanych budynków (w PIT i w CIT)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2020 r. (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub II kwartał 2020 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. i półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) i dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2020 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2020 r. lub INF-1
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2020 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów(dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)

21 lipca 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

Zmiany w prawie

28.05.2018

29.05.2018

reklama
reklama
reklama