REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2023 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-09-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za sierpień 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2022 r.
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
II rata odpisu na ZFŚS
2023-09-30
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2023 r. (dotyczy inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz uzyskania potwierdzenia sald)
2023-10-01
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2022 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i …
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - wrzesień
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za sierpień 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2022 r. i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
2023-10-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-10-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-10-05
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu …
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za wrzesień 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2023 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługująceUWAGA! Sprawozdanie …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2023 r. składane …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopniaUWAGA! W przypadku …
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia,kierowników uczelni …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych we wrześniu 2023 r.
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za sierpień 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza wrzesień 2023 r. składane …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2023 r. składane przez kierowników placówek
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów części …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za wrzesień 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-10-20
Dodaj do kalendarza

REKLAMA