Kategorie

Terminarz

28 paź 2018
26 sty 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, …
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części 77
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez ZUS oraz przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze …
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2018 r. składane przez dysponenta części 87
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez Państwową Akademię Nauk, agencje państwowe
2018-10-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2018 r. składane przez …
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2018 r. …
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
2018-10-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - październik
2018-10-31
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2018-10-31
Dodaj do kalendarza
Opłacenie przez rolników składek za IV kwartał
2018-10-31
Dodaj do kalendarza