| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2019

28 Grudzień 2019 - 362 dzień roku,

do końca pozostało 3 dni

Imieniny : Antoniego, Arminy, Cezarego

Następnego dnia : Dawida, Jonatana, Lotara

Ważne terminy

17 listopada 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

18 listopada 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 listopada 2019 r.

 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w październiku 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2019 r. lub INF-1
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za październik 2019 r.
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy przez podatników uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w październiku 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczki lub opodatkowanie metodą liniową (19%)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za październik 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4−5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata za październik 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za październik 2019 r.

21 listopada 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za październik 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

Zmiany w prawie

01.01.2020