Kategorie

Terminarz

30 mar 2018
28 cze 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
2018-03-31
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2017 r.
2018-03-31
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
2018-03-31
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2018/2019 r.
2018-04-01
Dodaj do kalendarza
2018-04-01
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-04-01
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-04-02
Dodaj do kalendarza
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o …
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie ORD-U informacja o umowach zawartych z nierezydentami w 2017 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - marzec
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
IFT-2/IFT-2R
2018-04-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-04-05
Dodaj do kalendarza