| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Czastary

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czastary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

Rada Gminy Czastary u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta do kwoty 50,00 przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czastary.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Czastarach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 393, poz. 3836).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »