| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Buczek

z dnia 7 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Buczek z dnia 31 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem azbestu)";

2) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób";

3) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej";

4) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób";

5) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »