| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Buczek

z dnia 7 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/176/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Buczek z dnia 31 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem azbestu)";

2) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób";

3) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej";

4) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób";

5) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »