| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/375/13 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art.15 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, poz. 587, poz. 743) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149)uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od czynności sprzedaży na targowiskach w Gminie Tuszyn w wysokości :

1) przy sprzedaży na wyznaczonym stanowisku handlowym wydzielonym z powierzchni targowiska lub oznaczonym numerem porządkowym -11,00 zł.( jedenaście złotych );

2) przy sprzedaży poza wyznaczonym stanowiskiem handlowym:

a) 6,00 zł.( sześć złotych ) przy sprzedaży na straganie;

b) 1,00 zł.( jeden złoty ) przy sprzedaży :

- z ręki,

- z koszyka,

- ze skrzynki;

c) 10,00 zł.( dziesięć złotych ) przy sprzedaży :

- z wozu konnego,

- z przyczepy,

- z samochodu osobowego,

- z samochodu osobowego z przyczepą,

- z innego pojazdu z wyłączeniem pojazdów określonych w lit. d) niniejszego punktu;

d) 18,00 zł.( osiemnaście złotych ) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub ciężarowego z naczepą;

e) 3 ,00 zł.w przypadku sprzedaży dokonywanej w inny sposób niż określony w lit. od a) do d);

3) w przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.

§ 2. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Zarządza się pobór opłat targowych w drodze inkasa.

§ 3. Inkasenci oraz wysokość ich wynagrodzenia za inkaso określone są w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Tuszynie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »