| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/283/14 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXVI/183/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Rady Gminy Rokiciny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w ten sposób, że § 2 i § 3 niniejszej uchwały otrzymują brzmienie:

Ustala się zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując metodę, o której mowa w § 1 w następujący sposób:

1) opłata dla pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 15,00 zł od osoby;

2) opłata dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość po 2,00 od osoby;

§ 3. Ustala się zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosując metodę, o której mowa w § 1 w następujący sposób:

1) opłata dla pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 7,00 zł od osoby;

2) opłata dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość po 1,00 od osoby;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »