REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy wakacje kredytowe 2024? Jak obliczyć dochód?

wakacje kredytowe 2024 kalkulator wniosek kiedy dla kogo warunki
Wakacje kredytowe 2024 - czy będzie kalkulator? Dla kogo jest ten program? Kiedy zacznie obowiązywać? W okresie czerwiec, lipiec, sierpień - zawieszenie 2 rat; w okresie wrzesień, październik, listopad, grudzień - zawieszenie kolejnych 2 rat.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wakacje kredytowe 2024 - od kiedy i dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zawiesić raty kredytu hipotecznego? Ustawa została podpisana przez prezydenta. Trwają prace nad kalkulatorem wakacje kredytowe 2024 infor. Jak obliczyć dochód - netto czy brutto? Stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
rozwiń >

Co to wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to program rządowy, który dotyczy kredytu hipotecznego. Osobom, które z niego korzystają pozwala na zawieszenie 4 rat kredytowych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r. Kiedy można skorzystać z zawieszenia rat? O tym można przeczytać w dalszej części artykułu.

REKLAMA

Dla kogo wakacje kredytowe 2024?

Z wakacji kredytowych w 2024 roku mogą skorzystać osoby, które mają zaciągnięty kredyt hipoteczny przed dniem 1 lipca 2022 roku. Drugim warunkiem jest kończenie spłaty kredytu po upływie minimum 6 miesięcy od daty zawieszenia spłaty rat. Poniżej wymienione są szczegółowe warunki programu wakacje kredytowe 2024.

Wakacje kredytowe 2024 – zasady

Podstawowe zasady korzystania z programu wakacje kredytowe 2024 można zawrzeć w czterech punktach:

 1. Kredyt hipoteczny do spłaty nie może przekraczać kwoty 1,2 mln zł
 2. Miesięczna rata spłaty kredytu musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego
 3. Średni dochód netto gospodarstwa domowego wylicza się na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 4. Przy trójce dzieci nie ma kryterium dochodowego

Wakacje kredytowe 2024 - jak obliczyć dochód?

REKLAMA

Ustawa niestety nie podaje dokładnych zasad obliczania dochodu do wakacji kredytowych. Wiadomo jednak, że bierze się pod uwagę dochód netto kredytobiorców. Przy składaniu wniosku w maju dochód uśrednia się z trzech poprzednich miesięcy: luty, marzec i kwiecień 2024 r. Jeśli umowę kredytu podpisali małżonkowie, sumuje się ich dochody netto z tych trzech miesięcy i oblicza się średnie wynagrodzenie.

O konkretne informacje w zakresie obliczania wysokości dochodu netto należy wystąpić do banku, który udzielił kredytu. Każdy bank może stosować nieco odmienne zasady, np. w kwestii uznawania premii, dodatków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu za dochód do wakacji kredytowych uznaje się kwotę przelewu od pracodawcy.

Jak obliczyć RdD? - Ministerstwo Finansów

Jak obliczyć wskaźnik RdD czyli rata do dochodu, który jest warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku? Oto informacja, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów:

"W przypadku skorzystania z tzw. wakacji kredytowych przepisy dotyczące wyliczania wskaźnika Rata do Dochodu odsyłają do zasad wykorzystywanych przy aplikowaniu o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kredytobiorca będzie mógł zgłosić się do swojego banku o wskazanie właściwego sposobu obliczenia wartości wskaźnika RdD (analogicznie jak przy wsparciu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców). Każdy rozpatrywany przypadek jest inny i wymaga indywidulanego wyliczenia. "

Wakacje kredytowe - jak bank liczy dochód?

Podążając tym tropem, zadaliśmy więc pytanie o to, jak banki liczą dochód do wakacji kredytowych. - Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom referuje w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która określa co jest dochodem (art. 8 ust. 3). Bank jest zobowiązany zastosowania przepisów określonych w przytoczonych ustawach. - tłumaczy Magdalena Klejment, Starszy Menedżer ds. Komunikacji w ING Banku Śląskim.

Art. 8 ust. 3.ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wakacje kredytowe 2024 - kalkulator

Niestety nie powstał kalkulator rządowy, dzięki któremu wszyscy kredytobiorcy mogliby obliczyć w sposób jednakowy średni dochód netto za okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Można skorzystać z innych kalkulatorów ułatwiających wyliczenie, czy osoba z konkretnym dochodem netto i wysokością miesięcznej raty może skorzystać z programu. W najbliższym czasie powstanie kalkulator wakacje kredytowe 2024 na stronie Infor. Należy jednak pamiętać, że nie są to oficjalne kalkulatory. O konkretny sposób liczenia dochodu warto zapytać w banku. Banki przygotują w tym celu wskazówki dla kredytobiorców, ale właściwych wyliczeń konsument musi dokonać samodzielnie. Warto zasięgnąć tych wskazówek. Tym bardziej, że oświadczenia zawarte we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kiedy obowiązują wakacje kredytowe 2024?

Wakacje kredytowe w 2024 r. obowiązują od 1 czerwca do 31 grudnia tego roku. W ramach programu można zawiesić w sumie 4 raty kredytu:

 • zawieszenie 2 rat kredytu w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień można 

oraz 

 • zawieszenie 2 rat kredytu w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. 

Do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom dodano punkty 4 i 5. Dopisano, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
•    od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
•    od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.

Kto dostanie wakacje kredytowe?

Z wakacji kredytowych skorzysta osoba, która spełnia warunki wymienione powyżej. Kredyt hipoteczny nie może przekraczać kwoty 1,2 mln zł. Ważne, aby był to kredyt w polskich złotych zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Przy składaniu wniosku w maju miesięczna rata kredytu przewyższa 30% uśrednionego dochodu netto gospodarstwa domowego z okresu luty-kwiecień 2024 r. 

W art. 73 wspomnianej ustawy dodano również ustępy 3a i 3b, zgodnie z którymi:
3a. Zawieszenie spłaty kredytu w okresach, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, przysługuje konsumentowi, w przypadku gdy wartość udzielonego kredytu, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza 1 200 000 zł oraz: 

 1. średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. …) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, przekracza 30%, lub 
 2. na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy. 3 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD przez: 

 1. kredytobiorcę rozumie się konsumenta składającego wniosek, o którym mowa w ust. 5; 
 2. kredyt mieszkaniowy rozumie się kredyt hipoteczny, o którym mowa w ust. 1.

Wakacje kredytowe z trójką dzieci

Wyżej opisane kryterium dochodowe nie obowiązuje osób, które mają trójkę lub więcej dzieci. Fakt posiadania trójki dzieci ustala się na dzień złożenia wniosku. Pozostałe warunki muszą być spełnione.

Wniosek - wakacje kredytowe 2024

Wniosek o skorzystanie z programu wakacje kredytowe można pobrać w banku, w którym została podpisana umowa kredytowa. Każdy bank posiada taki wniosek na swojej stronie internetowej lub w jednostce stacjonarnej. Taki wniosek powinien zawierać minimum poniższe dane:

 1. oznaczenie konsumenta;
 2. oznaczenie kredytodawcy;
 3. oznaczenie umowy;
 4. wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 5. oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 6. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1 lub 2.

Oświadczenia z punktów 5 i 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia z punktu 5 i 6 muszą zawierać poniższą klauzulę:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Zgodnie z ustawą konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Do kiedy wniosek o wakacje kredytowe?

REKLAMA

Pojawiła się informacja, że wniosek o wakacje kredytowe będzie można składać już od 1 do 31 maja 2024 r. w banku, w którym została podpisana umowa kredytu hipotecznego. Jednak ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe 2024 została podpisana przez Prezydenta RP dopiero dnia 2 maja 2024 r. Ustawa ma wejść w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. 

Z dokładnymi datami przyjmowania wniosków banki czekają do wejścia w życie ustawy. Jeśli jednak zawieszenie rat kredytu będzie możliwe od 1 czerwca, logiczne wydaje się, że wnioski będą mogły być składane już w maju.

Źródło:
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr 248)  – ustawa podpisana przez Prezydenta RP 2 maja 2024 r.

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
35-godzinny tydzień pracy zamiast 40-godzinnego, wynagrodzenie się nie zmniejsza. Pierwsze miasto w Polsce wprowadza zmiany

Urząd miejski w Lesznie wprowadza zmiany. Od 1 lipca urzędnicy będą pracować 35 godzin tygodniowo, a wysokość wynagrodzenia się nie zmniejszy. Wymiar urlopu wypoczynkowego również nie ulegnie zmianie.

Ważne: Lex Uber [od 17 czerwca polskie prawo jazdy dla kierowców z aplikacji]

Tak zwane Lex Uber, to już od 17 czerwca 2024 r. kierowcy, którzy korzystają z aplikacji do realizacji usług przewozu muszą posiadać polskie prawo jazdy. Najważniejsze cele to: poprawa bezpieczeństwa pasażerów, wysokie kary dla pośredników i ujednolicenie zasad przewozu.

Zmiany w nauczaniu religii. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wyraził obawy co do proponowanych zmian w organizacji nauki religii w szkołach. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji ma uelastyczniać możliwość organizacji lekcji religii i etyki, umożliwiając tworzenie grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Jednak RPO wskazuje na trudności związane z ochroną konstytucyjnego prawa do nauki oraz ochroną pracy. Nowa organizacja lekcji religii może prowadzić do redukcji zatrudnienia katechetów, dlatego RPO zwraca uwagę na potrzebę określenia mechanizmów pomocy dla tej grupy nauczycieli.

Klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej. Zmianami w budżecie 2025 r. 19 czerwca zajmie się Rada Ministrów

Zmieniona zostanie klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy dotyczącej budżetu państwa na 2025 r., którym 19 czerwca zajmie się Rada Ministrów. Pojawią się także inne zmiany.

REKLAMA

Korekta składki zdrowotnej – ostateczny termin mija 1 lipca [komunikat ZUS]

ZUS informuje, że za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 r. płatnicy składek mieli obowiązek złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Korektę dokumentów, w których wskazali podstawy wymiaru i należne składki mogli przekazać do ZUS do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie złożyli takiego wniosku, to korekty mogą dostarczyć najpóźniej do 1 lipca.

Reforma możliwa już od 2025 r. Kilkadziesiąt miliardów złotych więcej dla JST

Reforma finansowania samorządów możliwa już od 2025 roku. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że dzięki nim w przyszłym roku do JST trafiłoby o kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż w obecnym. Projekt nowych przepisów dotyczących finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest już na ukończeniu i ma zostać skierowany do konsultacji publicznych.

Oskładkowanie umów o dzieło. Komentarz ministry rodziny, pracy i polityki społecznej

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników. To rozwiązanie jest akceptowane przez organizacje społeczne.

Kiedy jest niedziela handlowa w czerwcu?

Czy 30 czerwca 2024 to niedziela handlowa? Czy w czerwcu jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe? Kto może stać za ladą w niedziele?

REKLAMA

Od 1 lipca 2024 r. wyższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców [tzw. Mały ZUS - składki preferencyjne]

Od 1 lipca 2024 r. wzrosną preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Spowodowane jest to wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. do kwoty 4300 zł brutto.

Zbyt duży wzrost płacy minimalnej. Jest pilna potrzeba zmian

Wzrost płacy minimalnej w 2025 roku o 7,6% jest konsekwencją uwzględnienia przez rząd obowiązujących jeszcze mechanizmów ustawy. Zdaniem przedsiębiorców, jest pilna potrzeba wdrożenia przepisów dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach, które zwiążą wysokość minimalnego wynagrodzenia z połową przeciętnej płacy lub 60% mediany wynagrodzeń.

REKLAMA