| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty nr 110/XXIII/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych, dokonuje się następujących zmian: w § 2 pkt. 1 wyrazy: "kwartalnie, kwotowo w wysokości 350,00 złotych dla każdego inkasenta i" zastępuje się wyrazami: "kwartalnie, kwotowo w wysokości 450,00 złotych dla każdego inkasenta i".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »