| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 5 i art. 20zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 99; z 2011 r. Nr.106, poz. 622, Nr.112, poz.654, Nr.205, poz.1206, z 2012r poz.941 i poz. 979; z 2013 r poz.87, poz. 827, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz 642, poz.811, poz. 1146 i poz.1877), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru wraz z przyznawaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą, studiującego, samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub do szkoły przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 9 pkt;

3) kandydat, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną lub świadczeniami rodzinnymi - 8 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w §1, odpowiednio:

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, albo informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły), oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub do szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny;

3) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »