| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy w Lututowie

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/127/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lututów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015r./ art. 30 ust. 1, ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 7 i art. 91a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191, z 2015r. poz. 357, poz. 1198, poz. 1268 i poz. 1418) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 416 i poz. 922, z 2015r. poz. 868) Rada Gminy w Lututowie po dokonaniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lututów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/127/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009r. w sposób następujący:

1) w §19 uchyla się ust. 4;

2) w §19 ust. 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

dodatki socjalne wypłaca się w terminie nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca".

2. Pozostałe uregulowania zawarte w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lututów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Wardęga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »