| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 3   ust. 1   i art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr   149, poz. 887 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Żelechowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/127/04 Rady Miejskiej w   Żelechowie z   dnia 30 grudnia 2004 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Żelechowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz.   862 z   7 lutego 2005 r.), zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/202/10 Rady Miejskiej w   Żelechowie z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Żelechowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 140, poz. 3339 z   20 lipca 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   po punkcie 5   dodaje się punkt 5   a i   punkt 5   b o   treści:  

pkt 5a. ustawa z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011 r. Nr 149, poz 887 z   późn zm.) ;

pkt 5b. ustawa z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.U. z   2005 r. Nr   180, poz.   1493 z   późn. zm.) ;

2)   w § 6   po lit. t. dodaje się lit. u. i   lit.   v. o   treści:  

lit. u. realizacja zadań wynikających z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej poprzez prowadzenie spraw wspierania rodziny .

lit. v. w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   szczególności obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA Rady Miejskiej w   Żelechowie  


Danuta   Frydel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »