| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w   Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mówi się o   osobie zamieszkującej daną nieruchomość, rozumie się przez to, osobę fizyczną mającą na terenie miasta miejsce zamieszkania w   rozumieniu przyjętym w   art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z   dnia 9   lipca 2008 r. w   sprawie spisów powszechnych ludności i   mieszkań (Dz. Urz. UE L z   2008 r., poz. 218, s. 14) tj. miejsce, w   którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z   wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u   przyjaciół i   krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.  

§   2.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 3   niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w   wysokości 9,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości, z   zastrzeżeniem § 4.  

§   4.   Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 18,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie w   dniu 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Hardej

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »