| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w   Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mówi się o   osobie zamieszkującej daną nieruchomość, rozumie się przez to, osobę fizyczną mającą na terenie miasta miejsce zamieszkania w   rozumieniu przyjętym w   art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z   dnia 9   lipca 2008 r. w   sprawie spisów powszechnych ludności i   mieszkań (Dz. Urz. UE L z   2008 r., poz. 218, s. 14) tj. miejsce, w   którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z   wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u   przyjaciół i   krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.  

§   2.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 3   niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w   wysokości 9,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości, z   zastrzeżeniem § 4.  

§   4.   Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 18,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie w   dniu 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Hardej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »