| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r. poz. 231) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Obwód głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym  nr 14 określony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.malawies.bip.org.pl.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/XXXIV/2014
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 27 marca 2014 r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

6

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym nr 14

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 05 stycznia 2011roku  - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) zmianie uległy zasady tworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w których w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie tworzy się odrębne obwody głosowania.

Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika jednostki. W jednostkach, w których w dniu wyborów przebywać będzie mniejsza liczba wyborców, po zasięgnięciu opinii jej kierownika, może zostać utworzony odrębny obwód głosowania.

W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym na stałe zameldowanych jest 80 pensjonariuszy, z czego 65 osób posiada prawo wyborcze.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »