| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 795/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 i poz. 405, Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały  Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 13, poz. 395)  zmienionej uchwałą Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 308, poz. 8314), Nr 431/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 6449) i Nr 666/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 11648) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pomiarów odległości dokonuje się, biorąc za podstawę najkrótszą drogę dojścia, licząc  odległość  od  ogólnodostępnego  wejścia do  punktu sprzedaży, w którym przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, do wejścia głównego do obiektu chronionego.;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Przez najkrótszą drogę dojścia rozumie się dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z określeniami przyjętymi w ustawie – przepisach dotyczących ruchu drogowego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »