| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.468 zł do kwoty 15.825.555 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            15.234.817 zł,

b) majątkowe w kwocie                            590.738 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.468 zł do kwoty 17.751.317 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            14.399.903 zł,

b) majątkowe w kwocie                            3.351.414 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Grzegrzółka


Objaśnienia

Zwiększa się na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Siedleckim planowane dochody  i wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  o kwotę 6.468 zł.

Zmienia się miedzy działami planowane wydatki na energię elektryczną o kwotę 12.000 zł
(zmniejszenie w dziale Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w dziale  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Grzegrzółka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/196/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »