| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1368/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 367 966

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

367 966

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

367 966

§

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

167 307

§

4580

POZOSTAŁE ODSETKI

194 359

§

4610

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

6 300

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 367 966

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

367 966

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu z dnia 28.03.2014 r. wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I Aca 1407/13 dotyczącym dotacji dla Przedszkola Niepublicznego zwiększa się wydatki o kwotę 367 966 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.

Środki zostaną pokryte z wolnych środków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »