| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/91/2015 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w § 1 uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, jak niżej:

1. Ustala się nowe brzmienie § 1 pkt.1 lit .b -"b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,33 od 1 ha powierzchni,"

2. W § 1 pkt. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) o brzmieniu -"d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777)i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni o jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »