| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 19 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Chrząstowice dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 15,00 zł.

§ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) sołectwo Chrząstowice - Elżbieta Bakanowicz;

2) sołectwo Daniec - Tadeusz Dynowski;

3) sołectwo Dąbrowice - Mateusz Walecko;

4) sołectwo Dębie - Gerard Kurc;

5) sołectwo Dębska Kuźnia - Mirosław Żurek;

6) sołectwo Falmirowice - Piotr Zasuwa;

7) sołectwo Lędziny - Irena Gondro;

8) sołectwo Niwki - Teresa Pasoń;

9) sołectwo Suchy Bór - Krystyna Jaroch.

§ 3. Opłatę targową należy uiścić po rozpoczęciu sprzedaży na targowisku inkasentowi lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie kwartalnie w wysokości 50 % od zainkasowanej kwoty.

2. Inkasenci mają obowiązek wpłaty pobranych opłat w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym opłata została pobrana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 6. Traci moc uchwała nr VI.45.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrząstowicach oraz w każdej miejscowości na terenie gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Warzecha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »