| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r

w sprawie   zmiany załącznika Nr 1   i załącznika Nr 2   do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 8   maja 2003r. w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 7   września 2011r.  

Na podstawieart. 14 ust. 1   pkt 10, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie województwa (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 6   i ust.7 pkt 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych tekst jednolity Dz. U. 2007r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm., §3, § 4   ust. l pkt 3   i pkt 4, ust. 3, § 18 ust.1 pkt 2, ust.2 i   ust.3, §20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 16 lutego 2005r. w   sprawie sposobu numeracji i   ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i   promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i   tunelom (Dz.U. z   2005r. Nr 67 poz. 582) i   art.76 ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o   ruchu drogowym (Dz.U. z   2005r. Nr 108, poz. 908), oraz § 22 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 22 lipca 2002r. w   sprawie rejestracji i   oznaczania pojazdów (Dz. U. z   2007r. Nr 186, poz. 1322 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zmienia się brzmienie załączników Nr 1   i Nr 2   do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 8   maja 2003 roku w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienione Uchwałą Nr 1669/2009 Zarządu Wojewodztwa Świętokrzyskiego z   dnia 22   kwietnia 2009r., zmienione Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Wojewodztwa Świętokrzyskiego z   dnia 23 września 2009r., zmienione Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30 września 2009r. zmienione uchwałą Nr 2882/10 z   dnia 22   września 2010r., zmienione Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 7   września 2011r. poprzez dodanie i   uzupełnienie o   treści określone w   załącznikach Nr 1   i Nr 2   do niniejszej uchwały.  

-   ZAŁĄCZNIK Nr 1  

numery dla dróg gminnych na terenie województwa świętokrzyskiego.  

-   ZAŁĄCZNIK Nr 2  

numery dla dróg powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  


Adam   Jarubas

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 955/12
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 955/12
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr 955/12  

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 07 marca 2012r.  

Ustawa o   drogach publicznych z   dnia 21 marca 1985 roku ze względu na funkcje w   sieci drogowej dzieli drogi publiczne na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Ustawa ta nakłada również obowiązek numeracji dróg publicznych, obiektów mostowych i   tuneli. Zgodnie z   art.10 ust.7 ustawy o   drogach publicznych numery drogom powiatowym i   gminnym, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają zarządy województw.  

Zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 16 lutego 2005 r. w   sprawie sposobu numeracji i   ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i   promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i   tunelom (Dz. U. Nr 67 z   2005 roku, poz. 582) - każdej drodze nadaje się numer, zwany dalej "numerem drogi". Numer drogi nadawany jest na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z   ustawą z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym.  

Zapisy paragrafu 4   wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Infrastruktury określają następujący sposób numeracji dróg: drogi powiatowe - liczba czterocyfrowa i   wyróżnik województwa, drogi gminne - liczba sześciocyfrowa i   wyróżnik województwa. Dla województwa Świętokrzyskiego jest to litera - T.  

Numery drogom powiatowym i   gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego zostały nadane lub uaktualnione uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i   opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego:  

1/   Uchwała Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 08.05.2003r. w   sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego,  

( → Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 202 z   dnia 22.08.2003r.; poz. 1855 );  

2/   Uchwała Nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22.04.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 266 z   dnia 08.07.2009r.; poz. 2096 );  

3/   Uchwała Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 23.09.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 468 z   dnia 10.11.2009r.; poz. 3383 );  

4/   Uchwała Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 30.09.2009r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 468 z   dnia 10.11.2009r.; poz. 3386 );  

5/   Uchwała Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 22.09.2010r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 317 z   dnia 30.11.2010r.; poz. 3409 ),  

6/   Uchwała Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z   dnia 07.09.2011r.  

(→ Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 287 z   dnia 06.12.2011r.; poz. 3323 ).  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »