| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/247/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1   pkt1 i   2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 2   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Brak treści  

1.   § 2   ust. 4   w uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w   roku budżetowym w   wysokości 1.635.701 zł, z   tego: - wydatki bieżące w   kwocie 1.407.886 zł, - wydatki majątkowe w   kwocie 227.815 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5   ”.  

§   4.   Załącznik Nr 5   „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jacek   Kołodziej

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »