| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/205/12 Rady Gminy Wiślica

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4   , ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.159, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z   2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z   2002 Nr 113, poz. 984, Dz. U. z   2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z   2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z   2004 r. Nr 116,   poz. 1203, Dz. U. z   2005 nr 172, poz.1441, Dz. U. z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z   2006 r. Nr 17, poz. 128,  Dz. U. z   2006 Nr 181, poz.1337, Dz. U. z   2007 r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z   2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z   2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z   2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z   2010 r. Nr 40, poz.230, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z   2011 r. Nr 117, poz.679, Dz. U. z   2011 r. Nr 134, poz.777, Dz. U. z   2011 r. Nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887) oraz art.211, 212, art.214 pkt 1   art. 235 ,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 123, poz.835, Dz. U. z   2010 r. Nr 152, poz.1020, Dz. U. z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z   2010 r. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z   2010 r. Nr 257 poz.1726, Dz. U. z   2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, )   RADA GMINY   WIŚLICA   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu  na   2012 rok   o kwotę   277 544     zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   do niniejszej uchwały  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu na   2012 rok   o kwotę   183 244     zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   do niniejszej uchwały  

3.   Zmniejsza się wydatki budżetu na   2012   rok o   kwotę   460 788                   zgodnie z   załącznikiem   nr 2   do niniejszej uchwały                

§   2.   W  uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XVI/125/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1.   Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r. „   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   3   do niniejszej uchwały   .  

2.   Załącznik   „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 r.”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012  rok   ”  otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 5   do   niniejszej uchwały ”  

4.   Załącznik „Dotacje celowe w   2012 r. ”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 6   do niniejszejuchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Wiślica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »