| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379 i poz. 1072 ) oraz w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13, poz. 228, poz.1368 z 2014r., poz.423 i poz. 915, z 2015r., poz. 390 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4468 data ogłoszenia 31 grudnia 2013r. ) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VII/54/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/54/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

W myśl art. 15 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13, poz. 228, poz.1368 z 2014r., poz.423 i poz. 915, z 2015r., poz. 390), gmina, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, zobligowana jest do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, które następuje w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą Nr XXXVI/306/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonała określenia przystanków komunikacyjnych. W trakcie realizacji wspomnianej uchwały zaszła konieczność zmiany liczby oraz lokalizacji przystanków istniejących określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. Uchwałami Nr XL/368/14 z dnia 18 września 2014r. i Nr V/35/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Rada Miejska we Włoszczowie wskazała wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włoszczowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w załączniku Nr 1 przedmiotowej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »