| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 kwietnia 2010r.

zawarte w dniu 28 kwietnia 2010 roku we Włocławku pomiędzy:


Gminą Waganiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Waganiec Piotra Marciniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Waganiec Danuty Roszko
Miastem Włocławek, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Włocławek Andrzeja Pałuckiego o następującej treści:
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z obowiązkiem gmin wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)
§ 1. Gmina Waganiec udziela Miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2010 w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców. Miasto Włocławek zaś deklaruje wspieranie i popieranie działalności Gminy zmierzającej do zapewnienia warunków do przeciwdziałania alkoholizmowi.
§ 2. Gmina Waganiec i Miasto Włocławek deklarują współpracę w wychowaniu społeczeństwa naszego terenu w trzeźwości dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich.
§ 3. Środki wymienione w § l Gmina Waganiec przekaże jednorazowo na rachunek bankowy Miasta Włocławek w ciągu l miesiąca po wejściu niniejszego porozumienia w życie.
§ 4. Miasto Włocławek dokona rozliczenia udzielonej i przekazanej dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 5. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu Gminy Waganiec w przypadku wykorzystania jej przez Miasto Włocławek w sposób niewłaściwy lub niezgodny z niniejszym porozumieniem.
§ 6. Porozumienie niniejsze przed jego zawarciem wymaga zgody Rady Gminy Waganiec przeznaczającej na jego realizacje odpowiedni majątek art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142 póz 1591 z późn. zm.) oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 6 lit a ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r nr 67 poz. 718 z późn. zm.) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 7. Porozumienie zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »