| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 kwietnia 2010r.

zawarte w dniu 28 kwietnia 2010 roku we Włocławku pomiędzy:


Gminą Waganiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Waganiec Piotra Marciniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Waganiec Danuty Roszko
Miastem Włocławek, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Włocławek Andrzeja Pałuckiego o następującej treści:
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z obowiązkiem gmin wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)
§ 1. Gmina Waganiec udziela Miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2010 w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców. Miasto Włocławek zaś deklaruje wspieranie i popieranie działalności Gminy zmierzającej do zapewnienia warunków do przeciwdziałania alkoholizmowi.
§ 2. Gmina Waganiec i Miasto Włocławek deklarują współpracę w wychowaniu społeczeństwa naszego terenu w trzeźwości dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich.
§ 3. Środki wymienione w § l Gmina Waganiec przekaże jednorazowo na rachunek bankowy Miasta Włocławek w ciągu l miesiąca po wejściu niniejszego porozumienia w życie.
§ 4. Miasto Włocławek dokona rozliczenia udzielonej i przekazanej dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 5. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu Gminy Waganiec w przypadku wykorzystania jej przez Miasto Włocławek w sposób niewłaściwy lub niezgodny z niniejszym porozumieniem.
§ 6. Porozumienie niniejsze przed jego zawarciem wymaga zgody Rady Gminy Waganiec przeznaczającej na jego realizacje odpowiedni majątek art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142 póz 1591 z późn. zm.) oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 6 lit a ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r nr 67 poz. 718 z późn. zm.) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 7. Porozumienie zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »