| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/138/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miejski w Grudziądzu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXXI/152/12 z dnia 28 grudnia
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 331).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) znowelizowała zapis art. 6l ust. 1 zobowiązując radę gminy do wskazania czy przedmiotowa opłata uiszczana ma być z dołu czy z góry.

Ponadto, zgodnie z art. 11 wyżej przytoczonej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6 l, art. 6n , art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany ustawy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest więc zadaniem obligatoryjnym wynikającym
z mocy prawa.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »