| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/186/10 Rady Gminy Giby

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok, Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 337 240 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 853 885 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 143 795 zł i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 179 388 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 8 605 713 zł, w tym bieżące - 8 145 713 zł majątkowe - 460 000 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 021 962 zł, w tym bieżące - 8 096 572 zł majątkowe - 3 925 390 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 416 249 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1 835 197 zł, pożyczką w kwocie 1 315 710 zł i kredytem w kwocie 164 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 101 342 zł.

§ 3. Przyjmuje się: - zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiące Załącznik Nr 3; - przychody i rozchody budżetu w 2010 roku stanowiące Załącznik Nr 4; - prognozę kwoty długu i spłat na lata 2010 - 2020 stanowiącą Załącznik Nr 5; - wydatki na prognozy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące Załącznik Nr 6

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 450 000 zł

2. finansowanie planowanego deficytu 3 314 907 zł ( w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 479 710 zł)

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 448 308 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4

§ 6. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 7

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bednarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/186/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 października 2010 r.

Dochody

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »