| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/70/2012 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, wymienione
w załączniku do niniejszej uchwały - położone na terenie Gminy Kobylin-Borzymy
stanowiące uzupełniającą siec dróg służących miejscowym potrzebom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/70/2012
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 31 stycznia 2012 r.

WYKAZ DRÓG

1. Kropiewnica-Gajki od dr. woj. do dr. woj. i lokalne (1900 mb - szer 9m, 1600mb.- szer 8m,400mb.- szer12m, 1500 mb - szer 5m, 3150m - szer.3m) - 8550 mb.

2. Dr.Woj. - Franki -Dąbrowa - Kobylin-Borzymy dr. pow. (2200mb - szer.10m, 2550mb -szer. 9m, 300mb - szer. 9 m) - 5050 mb.

3. Kropiewnica-Racibory dr. gm.. - Makowo (1950mb - szer.9m, 1350mb - szer.12m.) - 3300 mb.

4. dr. woj. - Kobylin- Latki - dr pow. szer.12m - 4200 mb

5. Milewo Zabielne - Milewo Zabielne Kolonia (550mb - szer.8m, 3000mb - szer.6, 1150 mb - szer 4m)
- 4700 mb.

6. dr Gm.-Sikory-Bartkowięta - obręb - las (1850mb - szer.12, 1250mb - szer.8m, 450mb - szer 12m, 300 - szer 4m) - 3850 mb.

7. Sikory-Wojciechowięta - dr. krajowa szer.8m - 900 mb

8. dr. krajowa - Sikory-Piotrowięta - obręb - Sikory-Bartkowięta dr. woj. ( 800mb - szer. 6m, 3000m - szer.8mb, 1200 mb - szer 6m, 100mb - szer 6m, 450 mb - szer 8m, 200mb - szer 4 m, 600mb - szer 4m, 130mb - szer 8m) - 7380 mb .

9. Kobylin-Kruszewo (750mb - szer.9m, 950 mb. - szer.5m, 300mb - szer.4) - 1900 mb.

10. dr. krajowa - Kobylin-Cieszymy - obręb (1700mb - szer.9m, 300mb - szer.5m) - 2000 mb .

11. Sikory -Pawłowięta obręb - dr. woj. (400mb - szer.5m, 1200mb - szer.8m, 150 mb - szer 8m, 200mb - szer 8m) - 1950 mb.

12. dr. pow - .Sikory -Tomkowięta - obr. Sikory -Pawłowięta - szer.8m - 1200 mb.

13. dr. pow. - Sikory-Tomkowięta - obręb. Zalesie Łabędzkie - szer.10m - 950 mb.

14. dr. powiat. Sikory-Janowięta obręb (1400mb - szer.10m, 300mb - szer.8,5m, 250mb - szer.6m, 350mb -szer.6m) - 2300 mb.

15. dr. woj. - Obr Makowo -dr Gm. - Obr Franki-Dąbrowa szer. 12m - 1700 mb.

16. dr.pow. - obręb Franki-Piaski (200mb - szer.6m, 500mb -szer. 5m, 3100m - szer.9mb) - 3800 mb.

17. dr. Gm. - Kurzyny - Czajki - Obr. -Stypułki-Święchy - Kłoski-Świgonie (1800mb - szer.9m, 1100mb - szer. 12m, 400mb - szer.5m, 400mb - szer.5m, 400mb - szer.5m) - 5050 mb.

18. dr. pow. - - przez wieś - Obr. Zalesie Łabędzkie - Obr. Sikory-Bartyczki (400mb - szer. 8m, 550mb - szer.9m, 1400mb - szer. 12, 750mb - szer.6m, 450mb - szer.5m, 550mb - szer.4m) - 4100 mb .

19. dr. Gm. - Wnory -Wandy - Zawady (1800mb - szer. 8m, 200mb - szer.8m) - 2000 mb

20. Garbowo-Stare, dr. pow. - obr Garbowo-Nowe ( 1700mb - szer. 5m, 1600mb - szer. 8m , 1350mb - szer.5m) - 4650 mb

21. dr. pow. Garbowo -Stare - Obr. Garbowo-Nowe(2400mb - szer. 4m, 3250mb - szer. 8m) - 5650 mb .

22. dr. pow. - Wnory-Kużele do granicy gminy (1450mb - szer.8, 2650mb - szer. 9m, 1000mb. - szer.10m, 570mb - szer.6,5m, 280mb - szer.6m, 650mb - szer.6m, 450mb - szer.5m,) - 7050 mb

23. dr. Gm Stypułki-Borki - Obr. Mojki - dr Gm. Kierzki Mojki szer. 6m - 1550 mb

24. dr. Gm - obwodnica Stypułki-Borki. szer. 6m - 750 mb

25. Stypułki-Borki wzdłuż granicy Gm - Sokoły (1850mb - szer.7m, 350mb - szer.5m) - 2200 mb

26. Stypułki-Borki - od obwodnicy - Stypułki-Borki - do granicy Gm. Sokoły ( 500mb - szer. 5m, 300mb - szer. 6m, 700mb - szer 12m) - 1500 mb

27. Kierzki - Mojki (350mb - szer.5, 850mb - szer.7m) - 1200 mb

28. Stypułki-Koziołki - Stypułki-Święchy - Piszczaty - St. Koziołki (3200mb - szer. 12m, 250mb - szer.9m, 550mb - szer.4m) - 4000 mb

29. Piszczaty-Piotrowięta - Stypułki-Koziołki (400mb - szer. 6m, 1000mb - szer 8m) - 1400 mb

30. Stypułki-Święchy - Wnory-Stare (800mb - szer.4m, 2450 - szer.6m.) - 3250 mb

31. dr.pow. - Stypułki-Szymany Kolonia kier. Stypułki-Koziołki szer. 6m - 4500 mb

32. dr.pow.- Obr. Stypułki-Szymany szer. 6m - 2150 mb

33. Stypułki-Szymany Kolonia - przy granicy gminy do Stypułki-Borki (1500mb - szer.5m, 550mb - szer.6,5, 2100mb - szer. 6m) - 4150 mb

34. Stypułki- Szymany kol - Obr. Piszczaty-Kończany szer. 9m - 2450 mb

35. Piszczaty-Kończany od powiatowej przez gminną do Stypułki-Szymany (2900mb - szer.9m, 600mb - szer.9m, 750mb - szer. 6) - 4250 mb

36. dr.gm. - Obr. Stypułki-Szymany - Piszczaty -dr. Gm. szer. 6m - 800 mb

37. dr.pow. Stypułki-Szymany - Obr. Piszczaty -Kończany -szer. 6m - 2250 mb

38. dr. Gm. - Piszczaty-Kończany - Obr.Wnory-Wandy - wzdłuż dr.pow. do granicy Gm. Kulesze (200mb - szer.4, 3500mb - szer.6m) - 3700 mb

39. Pszczółczyn, Kropiewnica-Gajki, Franki-Dąbrowa, wzdłuż granicy gminy (1400mb - szer. 5m, 400mb - szer.4m, 2650mb - szer.3m) - 4450 mb

40. dr.pow. Obr. Zalesie Łabędzkie w kier Garbowo-Nowe. szer.6m - 1000 mb

41. Kobylin-Pogorzałki (2000mb - szer.10m, 550mb - szer.6m) - 2550 mb

42. Kobylin-Pogorzałki, Kobylin-Pieniążki (1950mb - szer.6m, 400mb - szer.6m, 600mb - szer.9m) - 2950 mb

43. Pszczółczyn, Kurowo po granicy do wojewódzkiej (1000mb - szer.6m, 1900mb - szer.5, 700mb - szer.5m) - 3600 mb

44. dr. pow. -Pszczółczyn dr. Gm.- granica Gm. Tykocin (2050mb - szer. 5m, 900mb - szer.4m) - 2950 mb .

45. dr. powiat. Pszczółczyn - granica Gm. Tykocin szer. 9m - 1350 mb,

46. Kobylin-Kruszewo, obwodnica Kobylin-Kruszewo (950mb - szer. 5m, 380mb - szer.3m) - 1330 mb

47. Kobylin-Kruszewo, Kobylin-Kruszewo Kolonia ( 1150mb - szer.9m, 450mb - szer. 4m, 400mb - szer.4m, 350mb - szer.4m, 500mb - szer.4m) - 2850 mb

48. Wnory-Stare przez wieś i za stodołami (570mb - szer.5m, 450mb - szer.5m, 1020mb - szer.5m, 450mb- szer.5m) - 2490 mb

49. Wnory Stare Kolonia szer 6m - 500 mb

50. Wnory Wandy Kolonia (770mb - szer.5m, 500mb - szer.5m, 300mb - szer.5m) - 1570 mb

51. Sikory-Pawłowięta od Warszawskiej do gminnej (przy szkole) szer.6m - 880 mb

52. Obr. Kobylin-Latki obręb w kier. Kropiewnica-Gajki (650mb - szer.3m, 500mb - szer.8m) - 1150 mb

53. Obr.Kobylin-Cieszymy dr.gm. - Obr. Kobylin-Latki .6m - 850 mb

54. Obr.Kobylin-Pieniążki dr.gm. - Obr. Kobylin-Cieszymy - dr. pow (600mb - szer.6m, 900mb - szer.3m) - 1500 mb

55. dr.pow. Obr.Kobylin-Pogorzałki dr. Gm. - granica gminy - Kobylin-Pogorzałki wieś (1250mb - szer.6m, 570mb- szer.3m, 530mb - szer.4m, 1150mb - szer.5m) - 3500 mb

56. Kobylin-Kruszewo do rzeki szer.5m - 600 mb

57. Kobylin-Kruszewo od ekspresówki do dr.gm. i do rzeki szer.5m - 700 mb

58. Kobylin-Cieszymy Kolonia prostopadła od gminnej (400mb - szer.4m, 800mb - szer.4m, 730mb - szer.4m, 500mb - szer.4m) - 2480 mb

59. Zalesie Łabędzkie, Kobylin-Kuleszki (700mb - szer.4m, 4000mb - szer.4m, 950mb - szer.5m, 900mb - szer.5m, 200mb - szer.5m, 450mb - szer.5m) - 7200 mb

60. Kobylin-Kuleszki od powiatowej (obie strony) - (650mb - szer.4m, 200mb - szer.6m) - 850 mb

61. Wnory Wandy - Zalesie Łabędzkie od powiatowej szer.3m - 3000 mb

62. Piszczaty-Kończany (2100mb - szer.5m, 650mb - szer.3m, 650mb - szer.6m) - 3400 mb

63. Garbowo-Nowe obwodnica szer.6m - 1450 mb

64. Kierzki - Mojki szer.5m - 1600 mb

65. Mojki - Kierzki w kierunku Stypułki-Borki (400mb - szer.4,5m, 400mb -szer.8m, 1200mb - szer.5m, 150mb - szer.4m, 1050mb - szer.6m, 1850mb - szer.5m) - 5100 mb

66. Przedłużenie drogi 106228B w kierunku Kierzk (250mb -szer.8, 400mb - szer.12m) - 650 mb

67. Kobylin-Borzymy, Kropiewnica-Racibory, Kropiewnica-Gajki (1550mb - szer.4m, 1600mb - szer.9m) - 3150 mb

68. Kropiewnica-Racibory w kierunku Franki-Dąbrowa szer.6m - 1200 mb

69. Franki-Dąbrowa do granicy gminy w kierunku Czajk szer.8m - 530 mb

70. Franki-Dąbrowa w kierunku Sokół do granicy szer.9m - 1350 mb

71. Od wojewódzkiej przez Pszczółczyn do wojewódzkiej ("Dziarnówka/Dziarnowa Jama") (2250mb - szer.5m, 1250mb - szer.9m) - 3500 mb

72. Pszczółczyn od dr. pow. w kier. Kurowo ( 650mb - szer.6m, 450mb - szer.5m) - 1100 mb

73. Wokół stawu wKobylinie-Pogorzałkach (300mb - szer.8m, 130mb - szer.12m) - 430 mb

74. Kobylin-Pogorzałki ("Carski Trakt") szer.12m - 1150 mb

75. Stare-Garbowo, Koziołki, Stypułki-Święchy, Garbowo-Stare (370mb - szer.6m, 950mb - szer.4m, 500mb - szer.6m, 350mb - szer.5m) - 2170 mb

76. Kobylin-Kuleszki Obwodnica (150mb - szer.9m, 1100mb - szer.4m) - 1250 mb

77. Kobylin-Borzymy przy cmentarzu, obwodnica Makowa w kierunku Garbowo Stare (360mb - szer.6m,
300mb - szer.6m, 850mb - szer.4m, 460mb - szer.6m) - 1970 mb

78. Kobylin-Borzymy - Kropiewnica-Gajki szer.3m - 2800 mb

79. Wnory Stare - Kużele w kierunku granicy Kulesze Kościelne (500mb - szer.4m, 350mb - szer.4m, 650mb - szer.4m, 1450mb - szer.3,5m) - 2950 mb

80. Od drogi powiatowej w kier.pól Kobylin-Latki szer.6 - 550 mb

81. Kłoski-Młynowięta od dr.gminnej 106223B do dr.gm.106221B (650mb -szer.9m, 200mb - szer.3) - 850 mb

82. Kierzki od dr.gm. 106220B do dr.gm. 106222B szer.5m - 650 mb

83. Stypułki-Borki od dr.gm. 106221B do dr.gm. 106220B i od dr.gm. 10220B w kierunku dr.gm. 106221B szer. 4 - 450 mb

84. Wnory Stare od dr.powiatowej do pól w kierunku Czochanie Góra szer.3,5m - 1300 mb

85. Kobylin-Kruszewo od dr.gm. 106220B wzdłuż dr.pow. do Zalesia Łabędzkiego szer.3m - 850 mb

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »