| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/133/13 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6l, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951; z 2013 r. poz. 21, 228 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Dziadkowice opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają na rzecz Gminy Dziadkowice w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłat w terminach:

a) do 15 marca - za pierwszy kwartał;

b) do 15 czerwca - za drugi kwartał;

c) do 15 września - za trzeci kwartał;

d) do 15 grudnia - za czwarty kwartał

roku obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Dziadkowice lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Dziadkowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Gołaszewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »