| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Hyżne

z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów poboru podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów, w osobach:

1) Pan Tadeusz Sowa zam. Brzezówka 165 - w sołectwie Brzezówka,

2) Pan Leszek Ślemp zam. Dylągówka170 - w sołectwie Dylągówka,

3) Pan Antoni Bajda zam. Grzegorzówka 55 - w sołectwie Grzegorzówka,

4) Pan Eugeniusz Bukała zam. Hyżne 210- w sołectwie Hyżne,

5) Pani Maria Janik zam. Hyżne 835 - w sołectwie Nieborów,

6) Pan Dionizy Leśniak zam. Szklary 82 - w sołectwie Szklary,

7) Pan Zbigniew Madera zam. Wólka Hyżneńska 11 - w sołectwie Wólka Hyżneńska.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso wpływów w poszczególnych sołectwach w wysokości:

1) Sołectwo Brzezówka 12%

2) Sołectwo Dylągówka 11%

3) Sołectwo Grzegorzówka 12%

4) Sołectwo Hyżne 10%

5) Sołectwo Nieborów 13%

6) Sołectwo Szklary 11% Sołectwo Wólka Hyżneńska 21%

7) Sołectwo Wólka Hyżneńska 21%

§ 4. Ostatecznym terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień, po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/290/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso opublikowana w dz. Urz. Woj. Podkr. z 2006 r. nr 87, poz. 1320 z późn. zm.)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne


Stanisław Bator

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Konik

Współwłaściciel Recrutamos, Konsultant projektów Direct Search/Executive Search

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »