| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2012 rok

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1) lit. d) oraz pkt 2) i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, ze zm.) Rada Gminy Horyniec - Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę, w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Horyniec - Zdrój:

1)od osób, które ukończyły 15 lat w wysokości – 3,00 zł

2)od osób, które nie ukończyły 15 lat w wysokości - 1,60 zł

§ 2. Ustawowe zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej określa art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

§ 3. 1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się w pierwszym dniu pobytu. 2. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 3. Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się: a) "Uzdrowisku Horyniec" Spółka z o. o. w Horyńcu-Zdroju, b) Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, c)Sanatorium Uzdrowiskowemu "BAJKA" w Horyńcu-Zdroju, d)właścicielom domów wczasowym, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie wynajmu pokoi. 4. Za inkaso opłaty uzdrowiskowej przyznaje się prowizję w wysokości: a)na rzecz podmiotów wymienionych w § 3 pkt.3 lit. a)-c) - 3% od zainkasowanej kwoty, b) właścicielom podmiotów i obiektów wymienionych w § 3 pkt 3 lit. d) - 6%. 5. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci wymienieni w § 3 pkt.3 lit. a)-c) zobowiązani są wpłacić w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast inkasenciwymienieni w § 3 pkt 3 lit. d), do 10-go dnia po zakończonym kwartale - w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Gminy Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »