| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r.,  poz. 391)

Rada Miejska w Lesku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :

1) Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.

2) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi , od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

3) Ustala się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny , w wysokości 7,50 zł miesięcznie brutto od osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 2. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów zmieszanych:

1) o pojemności 1 100 l – w wysokości 93,44 zł

2) o pojemności 120 l – w wysokości 10,19 zł

3) o pojemności 60 l – w wysokości 5,10 zł

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów wysegregowanych:

1) pojemności 1 100 l – w wysokości 66,74 zł

2) o pojemności 120 l – w wysokości 7,28 zł

3) o pojemności 60 l – w wysokości 3,64 zł

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Lesku Nr IV/14/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stawek górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Lesku.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


mgr inż. Stanisław Tabisz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »