| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 12 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.).

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski zmienionej uchwałą nr XXV/215/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski, dokonuje się następującej zmiany:

1) § 4, ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować:

1) pojemniki o pojemności 110 l,

2) pojemniki o pojemności 120 l,

3) pojemniki o pojemności 240 l,

4) pojemniki o pojemności 1100 l,

5) pojemniki o pojemności 2200 l,

6) kosze uliczne o pojemności 10 do 60 l wyposażone w pokrywy,

7) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 60 do 120 l .;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

Do zbiorki odpadów stosować pojemniki w następujących kolorach:

a) niebieskie – papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,

b) zielone – opakowania szklane białe i kolorowe,

c) żółte – metal, tworzywa sztuczne,

d) brązowe – odpady biodegradowalne i opakowania ulegające biodegradacji,

e) szare – popiół (zimny),

f) czarne – odpady zmieszane.;

3) § 8, ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny i gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu.

2) zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 pkt 1) do 6)

w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

3) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są z wyznaczonych miejsc na terenie każdego osiedla i sołectwa - jeden raz w roku,

4) zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 odbierane są w GPSZOK trzy razy w tygodniu w godzinach jego otwarcia, w tym odpady remontowo – budowlane powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych z gospodarstw domowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.


Tadeusz Hulek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »