| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)

Rada Miejska w Żukowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji:

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) DN-Z Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny -wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny - wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Formularze te - w myśl wskazanych przepisów zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru ww. podatków.

Zmiana obowiązujących dotychczas formularzy związana jest z aktualizacją znajdujących się w formularzach zapisów odnoszących się do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ponieważ w 2012 roku zostały ogłoszone nowe teksty jednolite ww. ustaw. Poza tym w proponowanych wzorach formularzy dokonano nieznacznych zmian polegających na dodaniu terminów składania deklaracji, a także usunięciu zbędnych zapisów dotyczących dokładności wykazywania podstaw opodatkowania oraz kolumny "kwota zwolnienia" w formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »