| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/160/13 Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Frampol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Frampola na dziewięć stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i sołectwach a także na stronie internetowej gminy www.frampol.pl .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marczak


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/160/13
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Frampol na obwody głosowania


Uzasadnienie

Przepis art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) upoważnia radę gminy do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania a obowiązek dokonania podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.).Rada powinna podjąć tę uchwałę w terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze ( miało to miejsce 30 października 2012 r. )

Dotychczas Gmina Frampol podzielona była na 8 obwodów głosowania z siedzibami w:

1. Frampol

2. Komodzianka

3. Korytków Mały,

4. Radzięcin

5. Teodorówka

6. Wola Radzięcka

7. Kąty

8. Chłopków

Projektodawca proponuje utworzenie 9 obwodów głosowania (dodatkowy obwód głosowania Nr 9 w Sokołówce):

Nr obwodu głosowania

Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Liczba
mieszkańców
na 31.12.12 r.

Numer okręgu wyborczego


1

Frampol

Hala Sportowa,
ul. Gorajska 16, Frampol
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych


1531


1, 2 i 3

2

Komodzianka

Remiza OSP
Komodzianka 51b


298


6


3

Karolówka, Niemirów, Sokołówka-Kolonia, Korytków Mały

Szkoła Podstawowa
Korytków Mały 49b809


7 i 8

4

Radzięcin

Szkoła Podstawowa
Radzięcin 82


710


9 i 10

5

Smoryń, Teodorówka, Teodorówka-Kolonia

Szkoła Podstawowa
Teodorówka 641039


11 i 12

6

Stara Wieś,
Wola Radzięcka

Szkoła Podstawowa
Wola Radzięcka 61

562


13

7.

Kąty, Pulczynów,
Wola Kątecka

Remiza OSP
Kąty 37

594


14

8

Chłopków

Remiza OSP
Chłopków 63

338


15


9.

Rzeczyce, Sokołówka

Świetlica
Sokołówka 54
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych


614


4 i 5

Opracowując projekt uchwały projektodawca wziął pod uwagę art. 12 § 3 kodeksu wyborczego, który mówi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Ustawa przewiduje odstępstwo od wymogu minimalnej liczby mieszkańców, jeżeli jest to uzasadnione miejscowymi warunkami. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku obwodu nr 2 w Komodziance (298 mieszkańców) i obwodu nr 8 w Chłopkowie (338 mieszkańców). Dotychczas obwody te funkcjonowały osobno i biorąc pod uwagę położenie tych miejscowości i odległości pomiędzy ich krańcami wynoszące 6 - 8 km i brak komunikacji publicznej proponuje się utrzymać odrębne obwody w tych wsiach.

W stosunku do obowiązującego podziału na obwody głosowania proponuje się utworzenie dodatkowego obwodu poprzez wydzielenie z dotychczasowego obwodu we Frampolu dwóch miejscowości: Rzeczyce i Sokołówka i wyznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sokołówce - w nowo wybudowanej świetlicy. Propozycja ta ma na celu zachowanie proporcjonalnego obciążenia pracą wszystkich obwodowych komisji wyborczych (odciążenie komisji we Frampolu) a także zapewnienie odpowiedniej liczby lokali przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych - umieszczenie siedziby komisji w budynku świetlicy w Sokołówce, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli spełnić te wymagania. Zgodnie z art. 15 a przepisów wprowadzających ustawę - kodeks wyborczy w gminie powinno być 1/5 takich lokali a docelowo - zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego 1/3. Obecnie kryteria, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, spełniają w całości dwa obiekty: hala we Frampolu i świetlica w Sokołówce. Dostosowanie do tych wymogów siedzib innych obwodów wymagałoby poniesienia dość znacznych nakładów finansowych.

Proponowany podział Gminy Frampol na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz referendów od wejścia w życie niniejszej uchwały, natomiast dla wyborów samorządowych będzie miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »