| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1, ust.3, ust. 3b i 3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87, z późn. zm.) - Rada Miasta w Stoczku Łukowskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Miasto Stoczek Łukowski, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w ust.1, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 6,00 zł miesięcznie, a jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,50 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 110 l -120 l - w wysokości 10,50 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 240 l - w wysokości 21,00 zł,

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 105,00 zł,

5) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 - w wysokości 500,00 zł,

6) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 10,50 zł.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - w wysokości 10,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 110 l -120 l - w wysokości 21,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 240 l - w wysokości 42,00 zł,

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 210,00 zł,

5) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 - w wysokości 1000,00 zł,

6) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 21,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Nr XXI/121/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2015 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Czub

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »