| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwał Nr VI/19/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 351 279,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 31 078 923,39 zł., z tego:

1) dochody bieżące 25 831 004,39 zł.

2) dochody majątkowe 5 247 919,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 929 209,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 34 069 093,21 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 407 443,35 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 661 649,86 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 089 423,78 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 990 169,82 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 391 215,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 1 598 954,82 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3 360 169,82 zł. rozchody w wysokości 370 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 000 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 391 215,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLANDOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »