| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Nr 1/2011 Starosty Pyrzyckiego

z dnia 31 grudnia 2011 r.

w sprawie sprawozdania Starosty Pyrzyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 r

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz.1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 223, 1458; z 2009 r. nr 92, poz. 753; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146) przedstawia się: "Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011".

Powołana 17 grudnia 2001 roku przez Starostę Pyrzyckiego "Komisja Bezpieczeństwa i Porządku" zwana dalej Komisją, w roku 2011 pracowała w następującym składzie:

- Przewodniczący Komisji - Wiktor Tołoczko - Starosta Pyrzycki

- Członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu; - radny Wojciech Kuźmiński ; - radny August Kimbar

- Członkowie Komisji powołani przez Starostę Pyrzyckiego; - Mirosław Gryczka - Sekretarz Powiatu; - Ryszard Grzesiak - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach; - Andrzej Gumowski - Pełnomocnik Starosty ds. OC, ZK, SO oraz współpracy z powiatowymi służbami i strażami

- Członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji; - Marek Lenkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach; - Robert Gucze - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

W sierpniu 2011r. z uwagi na odwołanie Marka Lenkiewicza z funkcji Komendanta Powiatowego Policji nastąpiła zmiana członka Komisji. Od 2 sierpnia 2011r. w skład Komisji wszedł Piotr Ostrowski Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach. 13 września 2011r. z uwagi na przejście, na emeryturę Roberta Gucze przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, do pracy w Komisji delegowany został Tomasz Kowalewski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Komisja w 2011r. zgodnie z "Planem pracy Komisji na rok 2011" powinna odbyć 4 posiedzenia, jednak z uwagi na konieczność omówienia dodatkowych tematów, Komisja odbyła 6 posiedzeń:

1. w dniu 11 lutego 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za IV kwartał 2010 r.,

b) Przeprowadzono analizę i identyfikację zagrożeń i ich źródeł występujących na terenie Powiatu Pyrzyckiego w kontekście rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2015,

c) Zapoznano się z informacją o działalności i dokonano oceny funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach i Ochotniczych Straży Pożarnych w 2010 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego,

d) Przyjęto "Plan pracy Komisji na 2011 r.",

2. w dniu 5 kwietnia 2011r. w czasie, którego:

a) Omówiono i przyjęto projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2015 oraz przesłano projekt do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Pyrzyckiego,

b) Omówiono problem ponoszenia kosztów przez Ochotnicze Straże Pożarne gmin Powiatu Pyrzyckiego biorące udział w zdarzeniach występujących na terenie innych gmin, powiatu i województwa,

3. w dniu 17 maja 2011 r. w czasie, którego:

a) Omówiono temat dotyczący koordynacji działań i przepływu informacji między Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji oraz Gminami w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych,

4. w dniu 15 czerwca 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za I kwartał 2011 r.,

b) Dokonano oceny i analizy stanu bezpieczeństwa oraz przygotowania do bezpiecznego wypoczynku i spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Pyrzyckiego w czasie "Wakacji 2011 rok",

c) Zapoznano się z informacją na temat działalności i osiągnięć oraz dalszych planów Straży Międzygminnej,

5. w dniu 13 września 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za II kwartał 2011r.,

b) Oceniono i przeanalizowano realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Omówiono realizację programu "Bezpieczna droga do szkoły" pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół Powiatu Pyrzyckiego,

6. w dniu 13 grudnia 2011 r. w czasie, którego:

a) Zapoznano się i omówiono informację z biuletynu Komendy Wojewódzkiej Policji o ilości i kategoriach przestępstw w Powiecie Pyrzyckim za III kwartał 2011r.,

b) Przedstawiono i omówiono stan przygotowań służby i straży powiatowych do zimy 2011/2012 (w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ZDP, KP Policji i KP PSP), przedstawiono także informację ZDP o stanie powiatowej infrastruktury drogowej i planowanych inwestycjach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pyrzyckiego.

c) Wydano opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012 w części dotyczącej wydatków związanych z bezpieczeństwem,

d) Opracowano sprawozdanie Starosty Pyrzyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.

e) Omówiono wstępnie "Plan Pracy Komisji na 2012 rok".

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2011 niezależnie od realizacji tematów określonych w "Planie pracy Komisji na rok 2011", podejmowała również inne bieżące czynności polegające min. na opiniowaniu działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wydawano również dla służb, straży i instytucji stosowane zalecenia, które miały na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa na obszarze naszego powiatu. Omówiono wiele bieżących spraw i podjęto stosowne decyzje w ramach "wolnych wniosków" na poszczególnych posiedzeniach Komisji.

STAROSTA PYRZYCKI


mgr Wiktor Tołoczko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »