| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/188/2012 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz. U. z 2010 r., Nr 28. poz.146, Dz. U. 2009 r., Nr 206 poz.1589, Dz. U. z 2010 r., Nr 125 poz.842 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149. poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr VIII/105/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następującą zmianę:

§ 8. otrzymuje brzmienie:

" Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 22 czerwca 2011 r. " .

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr XIII/174/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »