| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/213/2012 Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice:

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości z góry, bez wezwania do dnia 15-go każdego miesiąca,

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

3. Wysokość stawki o której mowa w ust. 1 określona jest w odrębnej uchwale Rady Gminy Karnice.

4. Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice.

5. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »