| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34 poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 964) w kolumnie 2 w pozycji obejmującej opis granic obwodu głosowania nr 1 po wyrazach "Władysława Łokietka" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "Miodowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi kodeks wyborczy do uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa Kodeks Wyborczy, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wraz z przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zarządzeniem Nr 164/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. Wojewoda Zachodniopomorski zarządził na dzień 16 czerwca 2013 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobzie w okręgu wyborczym nr 1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do tego zarządzenia Burmistrz Łobza zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości obwieszczenie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w terminie do dnia 27 kwietnia 2013 roku. Aby sporządzić powyższe obwieszczenie należy dostosować uchwałę o obwodach wyborczych do istniejącego stanu faktycznego.

W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/02 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 1 czerwca 2002 w sprawie ustalenia liczby, numerów i granic stałych obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XVI/140/2004, granice żadnego z obwodów nie uwzględniały ul. Miodowej, gdyż ulica ta została zamieszkała dopiero od grudnia 2011 roku. Proponuje się dopisać ulicę Miodową do obwodu głosowania nr 1 mającego siedzibę w Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie, który swym zasięgiem terytorialnym obejmuje wskazany obszar.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »