| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/276/13 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 9 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/262/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Będzino celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843)uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXX/262/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Będzino celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1) zwrot "o długości 6,48km" zastępuje się zwrotem " o długości 4,7km",

2) skreśla się pkt 2).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kalinowski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/276/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 9 października 2013 r.zmieniającej Uchwałę Nr XXX/262/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Będzino celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

Wójt Gminy Będzino wyraził wolę podjęcia działań zmierzających do zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Będzino Nr 3341Z Tymień - Strachomino - granica powiatu (Skoczów), Nr 3516Z Smolne - Wierzchomino i Nr 3517Z Będzino - Dobrzyca do kategorii dróg gminnych.

Rada Powiatu w Koszalinie podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Będzino celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych obejmującej drogi powiatowe:

1) 3341Z Tymień- Strachomino - granica powiatu (Skoczów) o długości 6,48km,

2) 3516Z Smolne- Wierzchomino o długości 3,55km,

3) 3517Z Będzino- Dobrzyca o długości 5,68km.

W dniu 12 września 2013r. Rada Gminy Będzino podjęła uchwały:

1) Nr XXXIII/231/13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową Nr 3341Z na odcinku Tymień do skrzyżowania w Strachominie z drogą powiatową Nr 3327Z o długości 4,7km,

2) Nr XXXIII/230/13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową Nr 3517Z Będzino- Dobrzyca o długości 5,68km.

Ostatnia z uchwał obejmuje odcinek o długości 4,7km, który jest krótszy od odcinka przewidzianego w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie.

Wobec powyższego konieczne jest dokonanie zmian w Uchwale Rady Powiatu tak, aby pozbawienie i zaliczenie do nowej kategorii dotyczyło tych samych dróg i odcinków jednakowej długości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »