| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Golenicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13a § 1 w zw. z art. 12 §11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz. 1016 oraz Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W treści załącznika do uchwały Nr XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy Myślibórz na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 1077) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 10 i ustala się jako: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia w Golenicach, Golenice 45, 74-300 Myslibórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie i Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy, wójt przedkłada radzie gminy wnioski dotyczące zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Uchwała niniejsza przewiduje zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 10 w Golenicach na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną - Filię w Golenicach.

Dnia 25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dotychczasowa siedziba komisji dla obwodu głosowania mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach. Budynek oddalony jest od centrum miejscowości o ok. 1000m, co stanowi znaczną uciążliwość, szczególnie dla osób starszych. Wielokrotnie zwracali na to uwagę mieszkańcy, zwracając się z prośbą o zmianę siedziby.

Nowa siedziba komisji mieścić się będzie w nowo otwartym budynku Filii Biblioteki w Golenicach, położonym w centrum miejscowości Golenice. Budynek ten jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze zapewnienie jak najlepszych warunków głosowania oraz jak najszerszej dostępności lokalu - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej jest w pełni uzasadniona i konieczna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »