| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/131/2016 Rada Gminy Kawęczyn

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kawęczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013., poz. 594 ze zm.), w związku z art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399) Rada Gmina Kawęczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Kawęczyn.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający cierpienia

3) dysponować odpowiednim środkiem transportu, przystosowanym do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4) dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na czasowe przetrzymywanie wyłapanych zwierząt przed ich przekazaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt,

5) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko,

6) zapewnić opiekę weterynaryjną wyłapanym zwierzętom - w razie potrzeby

7) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzone jest schronisko dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami technicznymi,

3) zapewnić opiekę zwierzętom przebywającym w schronisku,

4) zapewnić gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych i ich części,

5) dysponować odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

6) dysponować specjalistycznym atestowanym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie,

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości na , której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,

3) dysponować obiektami i środkami technicznymi niezbędnymi do właściwego prowadzenia działalności, spełniające wymagania weterynaryjne i sanitarne,

4) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot,

5) dysponować odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwłok zwierzęcych.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań, wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn


Piotr Gebler


Załącznik do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 31 maja 2016 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »