| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( Monitor Polski Nr 55, poz. 755 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 pkt 2 lit. d uchwały otrzymuje nowe brzmienie: " d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej"

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie, a także poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »