| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Łękawica

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 , art. 9 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h , art.40 ust.2 pkt.2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.2 i art.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Łękawica u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy, przyjętym uchwałą NR XXIV/123/04 Rady Gminy Łękawica z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy zmienionym Uchwałą Nr VIII/61/07 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 czerwca 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ §1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy zwany dalej „Zakładem” działa w formie samorządowego zakładu budżetowego na podstawie:

1) uchwały Nr XXIII/113/96 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 października 1996r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Łękawica o nazwie Zakład Usług Komunalnych zmienionej uchwałą Nr XLII/286/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 10 listopada 2010r.;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami).”

2. W § 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „ 12) Świadczenie usług transportowych autobusami i samochodami ciężarowymi w zakresie zadań gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »