| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.1.4.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 5 ust.12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz 613), art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P z dnia 6 sierpnia 2010 roku Nr 155, poz 755)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Paragraf 1 pkt 1)d) Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso otrzymuje nowe brzmienie:

"związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej."

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr LV/268/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomności w Gminie Gaszowice na rok 2011, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »